Ubezpieczenia turystyczne

Wyruszając na wczasy nie zapomnij się ubezpieczyć! 

W tym miejscu pragniemy zwrócić Państwa uwagę na bardzo ważne kwestie związane z różnego rodzaju ubezpieczeniami turystycznymi.

Jest to jeden z ważniejszych elementów planowania podróży zarówno zorganizowanej jaki i indywidualnej.

Pytajcie Państwo ZAWSZE wykupując jakakolwiek usługę turystyczną w szczególności za granicę jak wygląda kwestia Państwa ubezpieczenia w trakcie wyjazdu. Jeśli wyjeżdżacie za pośrednictwem touroperatorów zawsze będziecie ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Często też w ramach pakietu ubezpieczeniem objęty będzie Państwa bagaż, ale zapytajcie o szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia, do jakich kwot jesteście objęci ubezpieczeniem i najważniejsza kwestia jakie są WYŁĄCZENIA z odpowiedzialności ubezpieczycieli. Zazwyczaj okazuje się, że warunki ubezpieczeń mogą zwyczajnie nie spełniać Państwa oczekiwań a co najważniejsze nie chronią Was tak jakbyście sobie tego życzyli.

I tak jest w zasadzie ze wszystkimi rodzajami ubezpieczeń i tymi tradycyjnymi na wyjazdy, jak i tymi równie ważnymi jak ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu czy chociażby z biletu.

Warto też pytać o całoroczne ubezpieczenia zawarte w różnego rodzaju kartach skierowanych już nie tylko do młodzieży i uczących się.

Zatem planując jakikolwiek wypad turystyczny POMYŚLCIE Państwo jak NAJLEPIEJ chronić siebie i bliskich! Zachęcamy do zadawania pytań w kwestii ubezpieczeń. Mamy duże doświadczenie zarówno w wystawianiu różnorodnych polis na wyjazdy jak również pomagamy naszym klientom ( jeśli zajdzie konieczność ) w przygotowywaniu wniosków ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczycieli.

Współpracujemy z największymi firmami specjalizującymi się w ubezpieczeniach turystycznych (Signal Iduna, Axa, TU Europa, ERV i inni) Mając dostęp do systemów ubezpieczeniowych gdzie możemy porównać realnie koszty i warunki ubezpieczeń DORADZIMY najkorzystniejsze ubezpieczenie.

Skontaktuj się z nami już teraz

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.